Externý prívod vzduchu

Pri prenosných kachľových pieckach  sa stretávame v podstate len s dvoma prierezmi prívodu vzduchu

Priemer:

DN 100 mm a priemer DN 125 mm.

Alternatíva:

DN 100 = kanál 150×50

DN 125 = kanál 250×50

Odporúčanie

Nedávať veľmi krátky prívod vzduchu do exteriéru..Pri  menšej poterovej skladbe,kde nie je možnosť kvalitného izolovania prívodného kanála v zime dochádza k orosovaniu v okolí prívodu vzduchu,poprípade až priamo do ohniska.Odporúčame  zvoliť dlhšiu cestu 3-4 m, kanál izolovať  po všetkých obvodových stranách. Najideálnejšie je voliť prísun palivového vzduchu zo suterénu,nie však z miestnosti, v ktorej je umiestnený spotrebič s nasácaním palivového vzduchu z tej istej miestnosti .

Druhou vhodnou voľbou sú vetrané chodby,schodišťa a pod.

Veľmi častou chybou pri osadení externého vzduchu býva jeho nepresné umiestnenie pod hrdlo spotrebiča.

Dizajnovo najčistejšie je riešenie prívodu vzduchu z podlahy .Nakoľko hrdlo spotrebiča je zvyčajne konštrukčne riešené len cca 15-20 cm nad podlahou,umiestnenie externého vzduchu musí byč v náležitej presnosti,navyše v spojitosti s konštrukciou piecky,ktoré dosť obmedzujú rozptyl osadenia prívodu vzduchu .

Kanály ideálne dávať do menšieho sklonu pre odtok kondenzu .

Externý prívod

Fotografie