Priatelia Krbov, pecí či piecok…

Nie je týždeň, aby som neriešil  komínové eldorádo, ktoré vládne pri našich novostavbách či rekonštruovaných domácnostiach. Na jednej strane môžem mať radosť -veď máme prácu – na druhej strane táto práca nám verte neprináša akúsi radosť. A ani klientom.

V prvom rade : V žiadnom prípade nekupujte komínové teleso so 45 °° napojením. A to nehovorím len o prachu, ktorý je podružným segmentom pri prerábaní dodatočného zaústenia, nehovorím o radikálnej vizuálnej premene, hovorím aj o finančných nákladoch spojených s prerobením zaústenia.

Až ide stavať komínové teleso ,musíte poznať odpovede na tieto otázky:  typ ohniska, priemer dokúrenia ohniska, umiestnenia ohniska. Osadenie komínových dvierok. Vyššie spomínané 45 ° napojenie je si dovolím povedať prežitok, ktorý nemá tech. opodstatnenie v súčasnej technike a konštrukcii krbov či pecí.

Výnimkou sú samozrejme otvorené ohniská -tie sú však samostatnou kapitolou. V súčasnej praxi sa s nimi v podstate už ani v obytnej časti neráta, nenavrhujú sa.

Nie o tom som však chcel písať, ale o inom probléme ,s ktorým sa tiež pravidelne stretávam. Kúpa a výber kachľových prenosných piecok. Pomer ich funkčnej hodnoty k zadovažovaním nákladom je veľmi dobrý, čo vedie k ich výberu ako doplnkového kúrenia. Veľmi dobre a úspešne preberajú žezlo po teplovzdušných krboch.

Je jasné, že svojim rozsahom a akumuláciou nedosiahnu úroveň akumulačných krbov, čí pecí, ale v prípade alternatívneho vykurovania, čí doplnkového sú však výbornou voľbou.

Veľký nárast v tejto kategórii majú akumulačné prenosné piecky a to buď akumulácia do ťahov, alebo do vody.

 

Nie je týždeň, aby som neriešil  komínové eldorádo, ktoré vládne pri našich novostavbách či rekonštruovaných domácnostiach. Na jednej strane môžem mať radosť -veď máme prácu – na druhej strane táto práca nám verte neprináša akúsi radosť. A ani klientom.

V prvom rade : V žiadnom prípade nekupujte komínové teleso so 45 °° napojením. A to nehovorím len o prachu, ktorý je podružným segmentom pri prerábaní dodatočného zaústenia, nehovorím o radikálnej vizuálnej premene, hovorím aj o finančných nákladoch spojených s prerobením zaústenia.

Až ide stavať komínové teleso ,musíte poznať odpovede na tieto otázky:  typ ohniska, priemer dokúrenia ohniska, umiestnenia ohniska. Osadenie komínových dvierok. Vyššie spomínané 45 ° napojenie je si dovolím povedať prežitok, ktorý nemá tech. opodstatnenie v súčasnej technike a konštrukcii krbov či pecí.

Výnimkou sú samozrejme otvorené ohniská -tie sú však samostatnou kapitolou. V súčasnej praxi sa s nimi v podstate už ani v obytnej časti neráta, nenavrhujú sa.

 

Nie o tom som však chcel písať, ale o inom probléme ,s ktorým sa tiež pravidelne stretávam. Kúpa a výber kachľových prenosných piecok. Pomer ich funkčnej hodnoty k zadovažovaním nákladom je veľmi dobrý, čo vedie k ich výberu ako doplnkového kúrenia. Veľmi dobre a úspešne preberajú žezlo po teplovzdušných krboch.

Je jasné, že svojim rozsahom a akumuláciou nedosiahnu úroveň akumulačných krbov, čí pecí, ale v prípade alternatívneho vykurovania, čí doplnkového sú však výbornou voľbou.

Veľký nárast v tejto kategórii majú akumulačné prenosné piecky a to buď akumulácia do ťahov, alebo do vody.

Chcem sa venovať akumulácii do vody.

Základné parametre určujúce výber piecky sú akumulácia a % pomer do vody. Akumulácia / keramika, čí mastenec/ určujú ako dlho bude hriať piecka v miestnosti, kde je uložená a % podiel do vody určí, čí Vaše radiátory vo vedľajších miestnostiach boli vyhodené peniaze, a slúžia len ako bytový doplnok 🙂 alebo či dokážu nahriať dané miestnosti. A vtedy nepomôže nič iné, len % podiel. Čo to znamená?

Poviem to veľmi jednoducho. Uvažujme, že máme 4 miestnosti s cca rovnakými tepelnými stratami. V jednej miestnosti je piecka – tam ide 25% výkonu. Až chceme ,aby radiátory boli teplé aj vo vedľajšej miestnosti, potrebujeme 75% výkonu do vody. Alebo, máme dve miestnosti. Jedná má 2/3 tepelných strát z druhej miestnosti. A radiátor do druhej nám teda stačí cca 33% podiel.

Podávam veľmi jednoduché vysvetlenie, ale v reálne zodpovedá skutočnosti. Detto platí aj pri návrhu krbov s teplovodným výmenníkom. A pamätajte – veľký pomer do vody je vždy spojený buď s dvojitým, alebo trojitým presklením, alebo, čo však nie je dnes akosi žiadúce -s malým presklením.

Najistejšie je iste zájsť za odborne spôsobilou osobou, ktorá má s tým skúsenosti, aby ste predišli nefunkčnej piecke. Kde robia klienti chybu? Podávam veľmi jednoduché vysvetlenie, ale v reálne zodpovedá skutočnosti. Detto platí aj pri návrhu krbov s teplovodným výmenníkom.

A pamätajte – veľký pomer do vody je vždy spojený buď s dvojitým, alebo trojitým presklením, alebo, čo však nie je dnes akosi žiadúce -s malým presklením.Najistejšie je iste zájsť za odborne spôsobilou osobou, ktorá má s tým skúsenosti, aby ste predišli nefunkčnej piecke. Kde robia klienti chybu?

Nuž vyberú piecku a ktorej vôbec nevedia, aký má % podiel do vody a jej zamontovanie a teda jej zmysluplnosť kúpy je hotová lotéria.

Čo sa teda zväčša stáva? Kúpi sa piecka s malým podielom do vody a osadí do bytu, kde je potreba veľkého podielu do vody. Chce vykúriť vedľajšie miestnosti, ale nikdy sa mu to nepodarí. Samozrejme bude kúriť v piecke tak že v miestnosti kde je osadená dochádza k maximálnej tepelnej nepohode a vo vedľajších miestnostiach je tiež kamarátka tepelná nepohoda, ale zväčša opačne orientovaná – izby sú chladné.

Stačilo tak málo – vybrať piecku so správnym podielom. Pripravil som tabuľku parametrov od f, Romotop. Všimnite si tabuľku v červenom tá je dôležitá. Samozrejme hmotnosť piecky ako som písal bude dobre vplývať na akumuláciu v miestnosti a posledná kolónka cenu bude vplývať jedine na Vašu peňaženku :))

Sú to však smerodajné údaje na základe ktorých si viete zodpovedne a zmysluplne vybrať správnu piecku.

Ak máte záujem vyriešiť váš komín, navštívte našu podstránku „Komínové systémy“.

Bližšie údaje nájdete na stránke, ktorá je uvedená v tabuľke – poprípade www.romotop.sk alebo na stránke www.hein.cz

Prajem šťastný a dobrý výber 🙂