Aký je v praxi dôvod pre vložkovanie komína ?

 • malý priemer komínového prieduchu pre odvod spalín/výmena ohniska (komín sa musí frézovať na požadovaný priemer – zväčša o 20 mm väčší ako je navrhovaný priemer nerezovej vložky)
 • statická deštrukcia komínového telesa
 • netesnosť komínového telesa
 • azbestovo cementové puzdro
 • navýšenie komína
 • extrémne zadechtovaný komín
 • vyhorenie komína
 • nízke komínové teleso
 • výmena spotrebiča
 • zvýšenie ťahu
 • využitie komínového prieduchu na ventiláciu
 • využitie komína pre plynové krby / koncentrické komíny/

Štandardne sa komín vložkuje rúrami z nehrzdavejúcej ocele (ďalej len nerez), v triede nerezu 1.4404.

Každá nerez je v zmysle normy EN 1856–1 označená! Na každom nerezovom diely, či už je to rúra, sopúch, revízny otvor, atď. by malo byť toto označenie.

Príklad:  T 450 N1 W3 V1 L50050 G50

Hodnota L50 – hovorí ,že je tu práve použitá  oceľ 1.4404.

Pozor:

Hodnota L20 – materiál 1.4301 – potravinárska nerezová  oceľ. Hodnota 050 – hovorí, že je tu použitý plech len 0,5 mm.

Hrúbka plášťa nerezových rúr je štandardne 0,6 až 0,8 mm, na vyžiadanie aj hrubšie.

Keďže nerezové vložky musia odolávať  korózii, vlhkosti, tepelným záťažiam, vyhoreniu sadzí,  musia byť dostatočne kyselinovzdorné – najdôležitejším ich parametrom je teda ich trieda  – to znamená minimálne 1.4404.

Hrúbka plechov  štandardne 0,6 až 0,8 mm, na vyžiadanie aj hrubšie

Keďže nerezové vložky musia odolávať  korózii,vlhkosti,tepelným záťažám,vyhoreniu sadzí, musia byť dostatočne kyselinovzdorné – najdôležitejším ich parametrom je teda ich trieda  – to znamená minimálne 14 404.

Čím hrubšie, tým lepšie?

Hrúbka materiálu nie je až tak dominantná. Naopak neznamená, že čím je hrubšia nehrdzavejúca oceľ, tým je lepšia. Pri krboch, peciach a prenosných pieckach, je dôležitý tzv. „štart komína“. Je to schopnosť komína, neschladiť stúpajúce spaliny do takej miery, aby neboli schopné stúpať na povrch komína a voľne odísť do ovzdušia. A pritom hrá dôležitú úlohu práve hrúbka nerezu. Čim hrubšia, tým nám viac schladzuje spaliny a naopak.

A to býva častý problém, ktorý núti klienta zameniť vysnívanú piecka za inú z titulu, že komínové teleso  “ nesedí “.Je samozrejme možné dodatočné zaústenie komína, to však má tiež svoje konštrukčné obmedzenie, najmä v tom, že zaústenie nemôžme vykonať v ľubovoľnej výške, ale len v moduloch šamotových vložiek

Ako to vlastne je?

Čím sa nerez skôr nahreje,tým máme lepší štart ohniska. Životnosť nereze  zanedbateľne  ovplyvňuje jej hrúbka. Na komínové systému sú dnes dávané až 25 ročné záručne podmienky, čo iste  samo o sebe hovorí o kvalite  nereze. Na trhu  máme aj nereze  0,5 mm – tu už musí klient zvážiť cenu/produktu.

Čím sa nerez skôr nahreje, tým máme lepší „štart ohniska“. Životnosť nereze  zanedbateľne  ovplyvňuje jej hrúbka, napriek tomu musíme vybrať správnu hrúbku nereze pre konkrétny spotrebič, ktorý používame. V ponuke máme aj nerez s 25 ročnou zárukou, čo iste  samo o sebe hovorí o kvalite daného nerezu. Na trhu  máme aj nereze v hr. 0,5 mm – tu už musí klient zvážiť cenu/kvalitu produktu.

Pri ohniskách s vysokými tepelnými výstupmi  – musí aj nerezová oceľ  zodpovedať príslušnej tepelnej záťaži  – v praxi sa pri náročných akumulačných ohniskách  stretávame s napojením nerezu až do hr. 2 mm, avšak v tomto prípade je nerezová rúra –  dymovod.

Legislatíva hovorí :

  Vyhláška 401/2007

§ 14 Všeobecné požiadavky na výstavbu komína a dymovodu

Znenie paragrafu

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z.z.
§ 14 Všeobecné požiadavky na výstavbu komína a dymovodu

(1) Navrhovaný nový komín a dymovod, rekonštruovaný komín a dymovod a stavebné úpravy na komíne a dymovode pred výmenou spotrebiča na tuhé palivo,spotrebiča na kvapalné palivo alebo spotrebiča na plynné palivo za spotrebič s iným výkonom a pred zmenou druhu paliva musia byť vyhotovené podľa technickej normy,²²) tejto vyhlášky alebo podľa schválenej dokumentácie stavieb.

Samozrejme ku komínovým dvierkam musí byť prístup.

V neposlednom rade nezabudnite na vetrací otvor – je to tzv. zadné odvetranie komína – dôležitá vec, ktorá zabezpečí odvetranie a sušenie izolácie komína