Prepočet komína

Drvivá väčšina piecok má hrdlo spotrebiča priemer DN 150 mm,čomu teda zodpovedá komínový prieduch o priemere DN 150 mm

Pri náročnejších komínových systémoch, kde je kritická účinná výška, či vyšší počet zalomení / kolien / komín prejde prepočtovým programom Aladin.

Sú však aj piecky s priemerom DN 180 mm – sú to piecky s vodným výmenníkom/ .

Najčastejšou chybou pri montáži komína je nesprávne osadenie zaústenia komína – teda miesta v ktorom  dymovod vstupuje do komínového telesa.

V žiadnom prípade neodporúčame 45 °° – je tu skutočne už len historický prežitok, ktorý nemá čo v moderných stavbách robiť.

Predovšetkým 45°° napojenie je v interiéri viditeľné a iste vizuálu obývacej miestnosti  nepomôže. Navyše, pri akumulačných pieckach, ktoré hrajú prím pri voľbe piecok je montáž piecky v súvislosti s napojením externého vzduchu a 45 °zaústenia podstatne náročnejšia.

Najčastejšia chyba

Druhou najčastejšou chybou v praxi býva výška zaústenia, ktorá nekorešponduje s výškou zaústenia spotrebiča.

Pri akumulačných pieckach, ktoré sú vyššie z titulu svojej akumulácie sa väčšinou osadzujú zadné zaústenia, to znamená ,že zaústenie komína musí byť presné so zaústením hrdla spotrebiča.

A to býva častý problém, ktorý núti klienta zameniť vysnívanú piecka za inú z titulu, že komínové teleso  “ nesedí “.Je samozrejme možné dodatočné zaústenie komína, to však má tiež svoje konštrukčné obmedzenie, najmä v tom, že zaústenie nemôžme vykonať v ľubovoľnej výške, ale len v moduloch šamotových vložiek

Odporúčanie

Z nasledovného odporúčam, vždy dopredu konzultovať montáž komínového telesa v závislosti na vybranú piecku.

Smer – zaústenia – aj tu sa bohužiaľ stretávame  s jeho zlým osadením – tu sa však už bavíme aj o vizuále piecky. Odporúčame ,dať si dopredu vypracovať vizuál interiéru s pieckou. Reálny pohľad na vašu obývačku často vedie k zmenám výberu ohniska.

Ďalšou dôležitou súčasťou komínového telesa sú jeho dvierka. Stáva sa ,že klienti   ich  zabúdajú  osadiť .

Z nasledovného odporúčam, vždy dopredu konzultovať montáž komínového telesa v závislosti na vybranú piecku.

Smer – zaústenia – aj tu sa bohužiaľ stretávame  s jeho zlým osadením – tu sa však už bavíme aj o vizuále piecky. Odporúčame ,dať si dopredu vypracovať vizuál interiéru s pieckou. Reálny pohľad na vašu obývačku často vedie k zmenám výberu ohniska.

Ďalšou dôležitou súčasťou komínového telesa sú jeho dvierka. Stáva sa ,že klienti   ich  zabúdajú  osadiť .

Umiestnenie komína

Drvivá väčšina piecok má hrdlo spotrebiča priemer DN 150 mm,čomu teda zodpovedá komínový prieduch o priemere DN 150 mm

Pri náročnejších komínových systémoch, kde je kritická účinná výška, či vyšší počet zalomení / kolien / komín prejde prepočtovým programom Aladin.

Sú však aj piecky s priemerom DN 180 mm – sú to piecky s vodným výmenníkom/ .

Najčastejšou chybou pri montáži komína je nesprávne osadenie zaústenia komína – teda miesta v ktorom  dymovod vstupuje do komínového telesa.

V žiadnom prípade neodporúčame 45 °° – je tu skutočne už len historický prežitok, ktorý nemá čo v moderných stavbách robiť.

Predovšetkým 45°° napojenie je v interiéri viditeľné a iste vizuálu obývacej miestnosti  nepomôže. Navyše, pri akumulačných pieckach, ktoré hrajú prím pri voľbe piecok je montáž piecky v súvislosti s napojením externého vzduchu a 45 °zaústenia podstatne náročnejšia.

Najčastejšia chyba

Druhou najčastejšou chybou v praxi býva výška zaústenia, ktorá nekorešponduje s výškou zaústenia spotrebiča.

Pri akumulačných pieckach, ktoré sú vyššie z titulu svojej akumulácie sa väčšinou osadzujú zadné zaústenia, to znamená ,že zaústenie komína musí byť presné so zaústením hrdla spotrebiča.

A to býva častý problém, ktorý núti klienta zameniť vysnívanú piecka za inú z titulu, že komínové teleso  “ nesedí “.Je samozrejme možné dodatočné zaústenie komína, to však má tiež svoje konštrukčné obmedzenie, najmä v tom, že zaústenie nemôžme vykonať v ľubovoľnej výške, ale len v moduloch šamotových vložiek

Odporúčanie

Z nasledovného odporúčam, vždy dopredu konzultovať montáž komínového telesa v závislosti na vybranú piecku.

Smer – zaústenia – aj tu sa bohužiaľ stretávame  s jeho zlým osadením – tu sa však už bavíme aj o vizuále piecky. Odporúčame ,dať si dopredu vypracovať vizuál interiéru s pieckou. Reálny pohľad na vašu obývačku často vedie k zmenám výberu ohniska.

Ďalšou dôležitou súčasťou komínového telesa sú jeho dvierka. Stáva sa ,že klienti   ich  zabúdajú  osadiť .

Z nasledovného odporúčam, vždy dopredu konzultovať montáž komínového telesa v závislosti na vybranú piecku.

Smer – zaústenia – aj tu sa bohužiaľ stretávame  s jeho zlým osadením – tu sa však už bavíme aj o vizuále piecky. Odporúčame ,dať si dopredu vypracovať vizuál interiéru s pieckou. Reálny pohľad na vašu obývačku často vedie k zmenám výberu ohniska.

Ďalšou dôležitou súčasťou komínového telesa sú jeho dvierka. Stáva sa ,že klienti   ich  zabúdajú  osadiť .