Naša firma poskytuje aj služby v oblasti kontroly a čistenia komínov, ktoré by ste mali absolvovať minimálne raz ročne po skončení, prípadne pred začiatkom vykurovacej sezóny, nielen na základe vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.401/2007 Z.z., kde je odporúčanie vykonať túto kontrolu pri tuhom palive, tj. pri kúrení drevom až 4x ročne,  ale prioritne na ochranu Vášho zdravia a majetku. Podľa štatistík Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  tvoria 6,5% z celkového počtu požiarov v období rokov 2010-2022  porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov  (7 855 požiarov z celkového počtu 120 930 požiarov), spôsobili škody za 18 830 575 €, pripravili o život 21 osôb a zranili 106 osôb.

Čistenie a kontrola komínov nie sú finančne náročné, je samozrejme na Vašom uvážení, či ste ochotní riskovať pre pár EUR, pretože ako aj v zdraví, aj tu je veľmi podstatná prevencia a odhalenie nedostatkov komína, prípadne napojenia dymovodov do komínového telesa, včas. Netýka sa to len starších komínových systémov, nespoliehajte sa prosím Vás na to, že komín a napojenie máte „nové“, možno inštalované len pred rokom, pretože aj v tomto prípade tam môže byť problém, spôsobený buď neprimeranou dávkou paliva, kúrenie nevhodným palivom, príp. palivom s vysokou vlhkosťou a podobne, príčin môže byť mnoho. Čistenie komínového telesa vrátane jeho kontroly a vystavenia potvrdenia o  kontrole máme spoplatnené vo výške 30€ s DPH s dopravou do 10 km zdarma. V prípade záujmu sa môžete objednať na tel. čísle +421 914 246 696, mailom na kominarstvo@krby-spis.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdete na tejto stránke.