Kedy a prečo frézovať komínové teleso?

Tak túto otázku si klienti dávajú, až stoja pred  rozhodnutím, čí zbúrať staré komínové teleso a postaviť nové, alebo rekonštruovať staré.

Nuž búrať staré komínové teleso, narušovať statiku stropov, odkrývať podlahy, strešnú krytinu, búracie práce, odvoz sutiny, stavba nového komína, vysprávky – to sú všetko negatíva, ktoré hrajú v prospech rekonštrukcie komína.

Rekonštrukcia v podobe frézovania komína a jeho následného vložkovania je podstatne nenáročnejšie, finančne istotne prijateľnejšia a pri odbornom frézovaní, kde sa všetké otvory z komínového telesa utesnia – je to podstatne čistejšia a jednoduchšia a efektívnejšia cesta  ako dať do poriadku Vaše komínové teleso.

Frézovaniu sa  taktiež   neubránite pri azbesto – cementovom prevedení komína, ktoré sa často v minulosti realizovalo. Najväčším problémom azbestu je jeho schopnosť  “odlúpiť sa” pri vysokom tepelnom zaťažení v kombinácii s vlhkým prostredím  a padnúť v malých škrupinách do komínového telesa – čím vzniká vysoké riziko upchania komínového telesa.

Frézovanie azbesto-cementových rúr je náročné ,čo sa týka opotrebovania frézovacích reťazí, nakoľko azbest sa javí ako tvrdý materiál, navyše sa  pracuje  vo veľmi zaťažujúcom zdraviu škodlivom prostredí .

Prečo frézovať komín ?

Túto otázku si stavebnici dávajú, keď sú postavený pred dilemou, čí zbúrať existujúce komínové teleso a postaviť nové, alebo sa pustiť. do rekonštrukcie, pôvodného komínového telesa. Náklady na rekonštrukciu pôvodného komínového telesa sú podstatne nižšie, ako varianta búrania a postavenia nového komínového telesa.

Náklady nemyslime len finančne, ale pri demontáži celého komína cez dve tri stropy, či strešnú skladbu zasahujeme do statiky stien, stropov, nakoľko staré komínové systémy boli súčasťou stien, čí stropov ,neboli oddilatované, ako je dnešný predpis pri stavbe komínových systémov. Nehovoriac o kvantách prachu a nečistôt

Čo je frézovanie komína

Frézovaním komína zväčšujeme priemer komínového prieduchu, spravidla o cca 20-40 mm väčší ako je požadovaný priemer nerezovej vložky. Priemer nerezovej vložky určuje spravidla hrdlo spotrebiča, požadovaný komínový ťah v závislosti na jeho účinnej výške, hmotnostný prietok spalín a iné faktory.

Firma KRBY-SPIŠ disponuje prepočtovým programom komínových systémov, na základe ktorého vie tieto parametre presne prepočítať. V databáze prepočtového programu je cez 500 spotrebičov, kotlov a ohnísk…

Frezovanie komína

Galéra