Vložkovanie komína

Vložkovanie komína sa realizuje pri opravách starých komínových telies, keď už existujúce komínové teleso nevyhovuje požadovaným parametrom, „ dechtuje “, prípadne zle tesní a tak môže dochádzať k unikaniu dymu aj mimo jeho priestor. Tiež je potrebné komín vyvložkovať, ak sa chystáte na starý komín napojiť nový spotrebič. Ak priemer komína nevyhovuje – nie je dostatočne široký pre vloženie nerezových rúr, tak je potrebné tento komín aj vyfrézovať.

Vložkovaním komína obmedzíte usadzovaniu dechtu, zabránite znehodnocovaniu muriva v komíne, prispejete k optimálnemu ťahu komína a čo je najdôležitejšie, zvýšite bezpečnosť vo Vašej domácnosti /v starých nevložkovaných a pravidelne nečistených komínov vzniká vysoké riziko požiaru komína/ .

Na vložkovanie komína sa môžu použiť výlučne certifikované materiály. Každý nerezový systém montovaný v Slovenskej republike musí byť podľa vyhlášky označený a to jednotlivo na každom komponente komínovej zostavy náležitými údajmi o produkte. Takto si môžete overiť  či zakúpený nerezový systém spĺňa požiadavky. Podľa štatistík je viac ako polovica nerezových  vložiek na Slovensku bez označenia.

Ku každému zrealizovanému vložkovaniu sa vydáva komínový štítok, kde treba uviesť údaje o montážnej firme, ktorá komín vložkovala a o použitých materiáloch. Na trhu sa vyskytujú rôzne druhy nerezovej ocele avšak nie každá spĺňa požadované parametre a je určená na vložkovanie komína.

Naša firma poskytuje služby v oblasti vložkovania už niekoľko rokov. Pracujeme s vysokokvalitnými materiálmi z nehrdzavejúcej ocele triedy 1.4404 v hrúbkach 0,6 a 1 mm /závisí od teploty spalín a priemeru / pre všetky typy palív a spotrebičov, pre pretlakovú, podtlakovú aj vlhkú prevádzku. Spolupracujeme s firmou Schiedel .

Pre bližšie informácie, obhliadku alebo cenovú ponuku nás môžete kontaktovať telefonicky na tel. čísle 0903 175 385, mailom na krby-spis@krby-spis.sk alebo cez nasledovný formulár: 

Tel/Fax: +421 53/44 10 782
Mobil: 0903 175 385, 0911 175 385
E-mail: krby-spis@krby-spis.sk
Krby-Spiš
Gorkého 22
052 01 Spišská Nová Ves