Čistenie a kontrola komína

Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Majitelia domov sú od tohto dátumu povinní najmenej raz ročne zabezpečiť kontrolu komína osobou s odbornou spôsobilosťou, teda kominárom. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta do 99,00 € , právnickým osobám a podnikateľom do 16.596,00 €.

Každoročne sú príčinou niekoľko stoviek požiarov práve nevyhovujúce stavy vykurovacích telies, dymovodov a komínov.

Naša firma ako odborne spôsobilá Vám ponúka tieto služby za bezkonkurenčné ceny, kedy Vám bude vydané aj potvrdenie o vykonaní tejto služby.

Čistenie a kontroly komínov realizujeme len v okresoch Spišská Nová Ves a Košice. Služby si môžete objednať prostredníctvom kontaktného formulára. Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať ohľadom voľných termínov.

Kontaktný formulár