Ako začať

1. Stretnutie na firme

Prvý krok pre úspešnú realizáciu Vášho krbu, či pece ste urobili preštudovaním časti „Aký krb„.

Druhým krokom je vzájomné stretnutie s nami v priestoroch našej firmy. Stretnutie si môžete dohodnúť na tel.: 0903 175 385, 053 44 107 82 poprípade krby-spis@krby-spis.sk.

Pri prvom stretnutí je dôležité priniesť si pôdorysy miestností, v ktorých uvažujete s využitím krbu, či pece, údaje o komínovom telese, /nový, pôvodný, prevedenie, typ, vnútorný rozmer, výška od podlahy krbu, uhol a smer zaústenia, priemer zaústenia a výška spodnej hrany zaústenia od „0„ podlah, poloha komínových dvierok...

Pri prvom stretnutí je dôležité priniesť si pôdorysy miestností, v ktorých uvažujete s využitím krbu, či pece, údaje o komínovom telese, nový, pôvodný, prevedenie, typ, vnútorný rozmer, výška od podlahy krbu, uhol a smer zaústenia, priemer zaústenia a výška spodnej hrany zaústenia od „0„ podlah, poloha komínových dvierok...

Návšteva našej firmy Vám dá nový obzor poznania a pohľadu na danú problematiku, čo často vedie k diametrálnym zmenám oproti pôvodným predstavám.

Stavbu každého diela riešime v troch rovinách:

  • technická
  • dizajnová
  • cenová

Správnym premiešaním týchto ingredencií vznikne to pravé.

Po vyšpecifikovaní stavby Vám predstavíme už realizované diela, ktoré sú konštrukčne a výtvarne najbližšie Vašim predstavám a ukážeme Vám aj rozpočty daných diel.

Po tejto procedúre už máte dostatok informácii pre správne rozhodnutie.

2. KRBOVÝ PROJEKT - ZDARMA

1-1.jpg

  • návrh v 3D
  • prepočet ohniska, ťahového a komínového systému
  • prepočet externého prívodu vzduchu, sálavých plôch
  • návrh konštrukcie a celého vykurovacieho systému
  • návrh vodných systémov, prepočet akum. nádrží, zabezpečovacích systémov a regulácii
  • rozpočet stavby

 

Krbový projekt sa vypracuje  len na objednávku.

Záloha za projekt je splatná pri objednávke projektu.

mraz-tahy.jpgVýška zálohy krbového projektu sa pohybuje v rozmedzí  od  25 € - 80 € bez DPH /čo  zodpovedá cca 50 % z reálnej ceny  projektu/.

Záloha za prepočet ťahového systému v prepočtovom programe Osterreichischer Kachelofenverband je vo výške 25 € bez DPH.

Projekt už nami realizovanej zákazky  je 20 € bez DPH.

Pri nerealizovaní diela sa projekt uhradí v plnej výške.

Súčasťou krbového projektu je  obhliadka staveniska a zameranie.

Keďže  cca 70-80% ceny diela sú materiálové položky - potrebujeme vedieť,v akom cenovom pásme sa máme držať pri návrhu diela.
Pri podpise zmluvy sa záloha za projekt odpočíta z ceny diela !!!!!!

 

3. Záväzná objednávka

4. Montáž

Náš profesionálny prístup je pretavený aj v samotnej montáži a stavbe diela. Montáž  stavieb trvá od 7 – 28 dní podľa náročnosti.

5. Odovzdávanie diela

Na dielo naša firma poskytuje 36 mesačnú záruku, jednotlivé komponenty podliehajú zárukám určenými jednotlivými výrobcami.

Tel/Fax: +421 53/44 10 782
Mobil: 0903 175 385, 0911 175 385
E-mail: krby-spis@krby-spis.sk
Krby-Spiš
Gorkého 22
052 01 Spišská Nová Ves